Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci

Konferencja organizowana przez SGH we współpracy z DELab UW
7 grudnia 2022 r.

Platformom cyfrowym wystarczyło 20 lat, aby stać się hubami cyfrowej gospodarki. Ułatwiły użytkownikom na całym świecie komunikację, współpracę i handel. Dostarczyły narzędzi usprawniających pracę i zapewniających rozrywkę. Diametralnie zmieniły funkcjonowanie rynków, firm oraz państw. Podporządkowały sobie przedsięwzięcia z różnych branż, skazując je na funkcjonowanie w swoich ekosystemach.

Więcej: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IIiGC/struktura/zeb/konferencje/Strony/default.aspx