Archive for 'English'

e-Business Models and Strategies

Below you will find my articles on e-Business Models and Strategies. Business Models of Internet Companies and Types of Goods Offered Is Facebook a public good? Is Wikipedia one? This kind of questions led me to writing an article in which I present the relations between the business models of internet companies operating in the […]

E-biznes – modele e-biznesu, definicja, artykuły

Zobacz również – książki o marketingu internetowym i e-biznesie: Internet w zarządzaniu wartością klienta (do pobrania jako pdf) Modele biznesu w Internecie Internet-Based Customer Value Management Poniżej przedstawiam moje artykuły na temat e-biznesu, w szczególności strategii i modeli e-biznesu. Definicja e-biznesu z 2006 r. “E-biznes można określić jako sposób kreacji wartości w przedsiębiorstwie, w którym […]

Masowa kastomizacja – możliwości zastosowania jako usługi internetowej

Opracowanie opublikowane jako: T. Doligalski, Możliwości zastosowania masowej kastomizacji jako usługi internetowej, [w:] Konsument w przestrzeni europejskiej (red. A. Dąbrowska, I. Ozimek), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009. Wstęp Częstym zjawiskiem w relacjach firmy z klientami z wykorzystaniem internetu jest współtworzenie  wartości przez klientów.  Oznacza to podjęcie przez klientów działań, które mają wpływ na […]

Typologia modeli biznesu firm internetowych na rynku odbiorców indywidualnych

Working paper/artykuł zgłoszony do publikacji w czasopiśmie naukowym. Zobacz również: T. Doligalski – Internet business models, (pdf, 2018) artykuł opublikowany w „Journal of Business Models”. W artykule przedstawiono typologię modeli biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych. W jej ramach wyróżniono sprzedawców internetowych, dostawców e-usługi, dostawców treści, platformy wielostronne i animatorów społeczności. W artykule omówiono również pojęcie […]

Business Models of Internet Companies and Types of Goods Offered (2018)

See also my other articles on e-Business Models and Strategies.  Published as: Tymoteusz Doligalski, Business Models of Internet Companies and Types of Goods Offered, Journal of Business Models (2018), Vol. 6, No. 2, pp. 32-36 Download the pdf: Internet business models (2018). Abstract The article presents the relations between the business models of internet companies operating in […]

Niezbędniki

Semestr: 2018/2019Z Strategie i modele e-biznesu (dzienne) https://www.e-sgh.pl/niezbednik/przedmiot.php?pid=9910 Strategie i modele e-biznesu (zaoczne) https://www.e-sgh.pl/niezbednik/przedmiot.php?pid=9911 Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych (dzienne) https://www.e-sgh.pl/niezbednik/przedmiot.php?pid=9912 Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych (zaoczne) https://www.e-sgh.pl/niezbednik/przedmiot.php?pid=9913 Do przedmiotu Nowe technologie w marketingu nie ma niezbędnika.  

Does Customer Analysis Affect Firm Performance? Quantitative Evidence from Polish Insurance Market

P. Tomczyk, T. Doligalski, P. Zaborek, Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market, „Journal of Business Research”, vol. 69, iss. 9, p. 3652–3658, September 2016, doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.026 The full version of the article is available on the website of the Journal of Business Research Abstract The paper explores the relationship […]

Niezbędnik

Strategie i modele e-biznesu (studia dzienne) https://www.e-sgh.pl/doligalski/223290-0120-dzienne Strategie i modele e-biznesu (studia zaoczne) https://www.e-sgh.pl/doligalski/223290-0120-zaoczne Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych (studia dzienne) https://www.e-sgh.pl/doligalski/235280-0120-dzienne Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych (studia zaoczne) https://www.e-sgh.pl/doligalski/235280-0120-zaoczne      

Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data

See also my other articles on e-Business Models and Strategies.  Published as: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [in:] Sł. Partycki (ed.),  E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju (e-Society in Middle and Eastern Europe. Present and Development Perspectives), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, p. […]

Nowcasting New Car Registrations with Google Search Data and Car Manufacturers’ Website Traffic

Tymoteusz Doligalski, Emilia Tomczyk, Nowcasting New Car Registrations with Google Search Data and Car Manufacturers’ Website Traffic, paper accepted at the 6th EMAC Regional Conference, Vienna 2015. Download the paper as pdf from SSRN: Nowcasting New Car Registrations with Google Search Data and Car Manufacturers’ Website Traffic See also: Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search […]

Euromajdan czyli rewolucja u bram Unii Europejskiej

Na prośbę Ukraińców pragnących by „świat się dowiedział”, zamieszczam fotorelację z wydarzeń na Majdanie i okolicach 7-8 grudnia 2013 r. Poniżej link do album ze zdjęciami (125 zdjęć): https://plus.google.com/u/0/photos/103667118120064169590/albums/5955376451898247649 Pierwszy kontakt z protestującymi między Placem Niepodległości a Majdanem. Ukraińcy mówiąc o proteście używają pojęcia rewolucja Janukowycz w wywiadzie zamiast ukraińskiego słowa oznaczającego choinkę użył rosyjskiego „jołka”, […]

Value Creation in E-Business and Financial Performance: Researching Polish Online Companies with Amit and Zott’s Model.

See also my other articles on e-Business Models and Strategies. This is a conference paper: P. Zaborek, T. Doligalski, S. Sysko-Romańczuk, Value Creation in E-Business and Financial Performance: Researching Polish Online Companies with Amit and Zott’s Model, paper presented at the 4th EMAC Regional Conference in St. Petersburg, Russia, September 25-27, 2013. See the augmented journal version […]

Lojalność klientów w e-commerce

Tekst opublikowano jako: T. Doligalski, Podejścia do badań lojalności klientów w handlu elektronicznym, „Handel Wewnętrzny” , wrzesień-październik 2011, cz. 2. Streszczenie Referat przedstawia wnioski z analizy badań w zakresie lojalności klientów w handlu elektronicznym. Pojęcie lojalności klientów handlu elektronicznego najczęściej tłumaczone jest satysfakcją i zaufaniem klientów, ich doświadczeniami, wartościami dla klientów, a także kosztami zmiany […]

Zarządzania wartością klienta. Próba charakterystyki

Artykuł opublikowany jako: T. Doligalski, Zarządzania wartością klienta. Próba charakterystyki, Marketing i Rynek, 6/2013. Rozszerzenie treści zawartych poniżej znajduje się w monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu. Klienci odgrywają niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu firm.[1] Dostarczają firmom wpływów pieniężnych oraz innych […]

Internet-Based Customer Portfolio Building

See also my other articles on e-Business Models and Strategies.   Paper accepted for 10th International Conference Marketing Trends (Paris, January 20th-20nd 2011). Download the full pdf version of Internet-Based Customer Portfolio Building. Abstract This paper presents a conceptual model of Internet-based customer portfolio building. The proposed model refers to the concept of value exchange between […]

Strategies of Value Proposition on the Internet

JEL Classifications: M31 ; and / or UDC: 389 Key words:  Value Proposition, Values for Customer, Internet, E-commerce, Online, Marketing, Customer, Strategy, Value Offerings, Value co-creation, Mass Customization, Freemium. Abstract:  Paper presents strategies of value proposition on the Internet. Author has distinguished and described strategies of efficiency, free values, complete customer solutions, unique values and […]