Tymoteusz Doligalski

what???

Eksdoktorant, aktualnie adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie , Tymoteusz Doligalski – więcej >>.

Zobacz: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu.

A former phd student, currently assistant professor at Warsaw School of Economics. More >>

 

 

Zobacz również / see also:
Tymoteusz Doligalski w serwisie SGH.waw.pl
Tymoteusz Doligalski w serwisie e-sgh

Papers at SSRN
Papers at Google Scholar
Artykuły w BazEkon

 

 

 

 

 

 

 

AFFILIATION

• Assistant Professor (PhD), Center of Customer Value, Institute of Value Management, Collegium of Business Administration (KNoP), Warsaw School of Economics
• Head of Postgraduate Studies of Internet Marketing

EDUCATION
• Ph.D. in Economics SGH (Warsaw School of Economics). Ph.D. thesis: „Internet-Based Customer Portfolio Building”
• M.A. in Economics SGH (Warsaw School of Economics)
• High school: IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

DIDACTICS

Courses

Diploma seminars
• Modern Marketing.  Internet Marketing. Customer Value Management. Business Models.

Student Contests
Academic supervisor of student teams taking part in Google Online Marketing Challenge:

AREA OF RESEARCH
Internet Marketing. e-Commerce. Customer Value Management. Business Models.

PUBLICATIONS

See publications at Google ScholarSSRN and doligalski.net

2013

T. Doligalski
Internet w zarządzaniu wartością klienta (download the e-book)
(Internet-based Customer Value Management)
Oficyna Wydawnicza SGH
Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7378-785-8
Pages: 273
English version coming soon

• T. Doligalski, Social Network Marketing: Customer Value, CRM and Competitive Actions, [book chapter in:] Marketing in the Cyber Era: Strategies and Emerging Trends, A. Ghorbani (ed.), IGI Global 2013.
• T. Doligalski, J. Wójcik, Marketing Strategies in Conceptual Age, [book chapter in:] Science, Technology, Higher Education and Society in the Conceptual Age, T. Marek T., W. Karwowski , J. Kantola (eds.), Taylor & Francis, London, New York, 2013 (forthcoming).
• P. Zaborek, T. Doligalski, S. Sysko-Romańczuk,  Value Creation in E-Business and Financial Performance:  Researching Polish Online Companies with Amit and Zott’s Model, paper accepted to 4th EMAC Regional Conference in St. Petersburg, Russia, September 25-27, 2013.
• T. Doligalski, Zarządzania wartością klienta. Próba charakterystyki (Customer Value Management. Attempt at Characterisation), Marketing i Rynek, 6/2013.
• T. Doligalski, Platformy wielostronne: istota i rozwój relacji z klientami (Multi-Sided Platforms: Essence and CRM), „E-mentor” nr 1 (48)/2013.

2012

• T. Doligalski, Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych (Market Driving as Marketing Activity), „Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2012, tom 1.

2011

B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (eds.)
Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce
(Customer Value Management in Enterprises in Poland)
Oficyna Wydawnicza SGH, 2011
ISBN: 978-83-7378-618-9
Pages: 348

• T. Doligalski, Internet-based innovations of traditional products, [book chapter in:] Innovations in Customer Value Creation, B. Dobiegała-Korona, P. Masiukiewicz (eds.), Warsaw School of Economics Press, 2011.
• T. Doligalski, A. Waczyńska, Koszty zmiany dostawcy jako determinanta działań w zakresie relacji z klientami, (Customer Switching Costs as Determinant of Customer Relationship Management), „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2011, cz. 2.
• T. Doligalski, Specyfika rozwoju relacji z klientami na rynkach wielostronnych (Specifics of Customer Management in Multisided Markets), „Handel Wewnętrzny”, listopad-grudzień 2011, cz. 2.
• T. Doligalski, Podejścia do badań lojalności klientów w handlu elektronicznym, (Approaches to Loyalty Building in E-commerce)„Handel Wewnętrzny” , wrzesień-październik 2011, cz. 2.
• J. Wójcik, T. Doligalski, The Role of Informal Sources of Information in the Polish Consumer Market, „Perspectives on Innovations, Economics & Business”, Volume 9, Issue 3, 2011.
• T. Doligalski, Sposoby pozyskiwania klientów i rozwój relacji z klientami (Methods of customer acquisition and development), [book chapter in:] Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (eds.), Oficyna wydawnicza SGH, 2011.
• T. Doligalski, Kiedy nastąpi Armageddon? W 2060, 2100, a może był w 1957?, (When will the Armageddon come? In 2060, 2100, or maybe it came in 1957?), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, 2/2011(19).
• T. Doligalski, Model zarządzania relacjami z klientami w e-commerce (Model of CRM in E-commerce), „Ekonomiczne problemy usług. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 68/2011, tom 2.
• T. Doligalski,  Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, (Customer Value Co-Creating Oriented at Others), „E-mentor” nr 1 (38) / 2011.
• T. Doligalski, Internet-Based Customer Portfolio Building, conference paper, 10th International Conference Marketing Trends, Paris, 20-22 January 2011.

2010

B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (eds.)
Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie
(Internet-Based Customer Value Management)

Poltext 2010
ISBN: 978-83-7561-058-1
Pages: 568

• T. Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, (Network effects and product strategies) “Marketing i Rynek”, 11/2010
• T. Doligalski, Wartość a rentowność klienta (Customer Value and Customer Profitability); w: Zarządzanie wartością klienta, [book chapter in:] B.  Dobiegała-Korona, T.Doligalski (eds.), Poltext, Warszawa 2010.
• T. Doligalski, Budowa wartości klienta z wykorzystaniem internetu (Internet-Based Customer Value Management);  [book chapter in:] B.  Dobiegała-Korona, T.Doligalski (eds.), Poltext, Warszawa 2010.
• B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, A. Krzepicka, Customer Value Management in Enterprises in Poland. Research Results, (conference paper) EMAC Regional Conference – Marketing Theory Challenges in Emerging Markets, Corvinus University,  Budapest, 2010.
• T. Doligalski, Strategies of Value Proposition on the Internet, „Perspectives on Innovations, Economics & Business”, Volume 5, Issue 2, 2010.
• T. Doligalski, Strategie kształtowania kompozycji wartości dla klienta w Internecie (Strategies of Value Proposition on the Internet), conference paper, XXIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Olsztyn 2010.

2009

• T. Doligalski, Możliwości zastosowania masowej kastomizacji  jako usługi internetowej (Application Possibilities of Mass Customization as E-service),  [book chapter in:] Konsument w przestrzeni europejskiej (A. Dąbrowska, I. Ozimek eds.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.
• T. Doligalski, Sposoby konkurowanie o klientów (Methods of Competing for Customers); w: Zarządzanie wartością klienta w polskich przedsiębiorstwach, badania własne KNoP, Warszawa 2009.
• T. Doligalski, Współtworzenie wartości z klientami w świetle budowy wartości firmy (Co-creating Value with Customers and Corporate Value-Based Management), badania statutowe KNoP, Warszawa 2009.
• T. Doligalski, Sposoby budowy zaufania klientów do firmy w Internecie (Methods of Trust Building to Companies on the Internet); [book chapter in:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców,  L. Garbarski, J. Tkaczyk (eds.), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
• T. Doligalski, Społeczne uwarunkowania marketingu w internecie i e-biznesu, (Social Factors for Internet Marketing and E-business), „e-mentor”, 01/2009.

2000-2008

B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona
Konkurowanie o klienta e-marketingiem
(E-marketing in Competing for Customers)
Difin, 2004
Pages: 215
ISBN: 83-7251-397-X

• T. Doligalski, Relacje z klientami z wykorzystaniem Internetu w świetle migracji wartości (Internet-Based Customer Relationships and Capital Migration), statutory research within the subject: Migracja  kapitału  w  globalnej  gospodarce  a  kreowanie wartości  przedsiębiorstw  w  Polsce w sektorach naukochłonnych (Capital Migration in Global Economy and Value Creating in Polish Science-Intensive Sectors), KNoP, 2008.
• T. Doligalski, Rozwój relacji z klientami z wykorzystaniem Internetu w kontekście budowy wartości firmy, (Development of Internet-Based Customer Relationships in Perspective of Corporate Value Building), statutory research, KNoP, 2007.
• T. Doligalski, Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu w polskich przedsiębiorstwach, (Internet-Based Customer Value Building in Polish Enterprises), statutory research, KNoP, 2006.
• T. Doligalski,  Czym się różni przedsięwzięcie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami, (What is the Difference Between an E-commerce and Traditional Venture Within the Customer Relationships?) „e-mentor”, 06/2006.
• T. Doligalski, Wiedza jako kreator wartości w relacjach z klientami z wykorzystaniem Internetu, (Knowledge as Value Creator in Internet-Based Customer Relationships), statutory research, KNoP, 2005.
• T. Doligalski, Wartość portfela klientów – aspekt teoretyczny; [book chapter in:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa (Value of Customer Portfolio – Theoretical Aspects; in: Contemporary Sources of Corporate Value),  B. Dobiegała-Korona, A. Herman (eds.), Difin, 2005).
• T. Doligalski, Wartość relacji z klientami; w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, (Value of Customer Relationship[book chapter in:] Methods of Corporate Valuations. Customer and Inverstor Perspective), M. Panfil, A. Szablewski (eds.), Poltext, Warszawa 2005.
• T. Doligalski, Funkcje strony internetowej, (Functions of Websites) „Marketing w Praktyce”, 08/2004.
• T. Doligalski, Innowacyjne pchły i konserwatywne słonie, (Innovative Fleas and Conservative Elephants), Biznesnet.pl, 03/2003.
• T. Doligalski, Klient na celowniku innowacji, (Customer-Targeted Innovation), statutory research, IFGN, 2002.
• T. Doligalski,  Jak zbudować serwis produktowy?, (How to Build a Product Website?), Biznesnet.pl, 02/2002.
• T. Doligalski, Dlaczego cyberbranding?, (Why Cyberbranding?„Brief”, 04/2001.
• C. Butler, Tajniki Value at Risk, (Mastering Value at Risk), K.E .Liber, 2000 (translation).


GUEST LECTURING 

 • Toulouse Business School
 • Europäische Fachhochschule Brühl
 • Business School Pforzheim University
 • Vilnius Gediminas Technical University
 • Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)

HOBBIES
Currently none.

CONTACT
e-mail address: tdolig#sgh.waw.pl (instead of # insert @)

 

 

 

 

 

Zobacz również / see also:
Tymoteusz Doligalski w serwisie SGH.waw.pl
Papers at SSRN
Papers at Google Scholar
Blog Katedry Zarządzania Wartością SGH – ValueComesFirst.pl
Serwis Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH – PraktycznaTeoria.pl
Website of Collegium of Business Administration [in English] – PracticalTheory.pl

 

 

 

 

Polityka cookies

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Polityka cookies na podstawie: http://wszystkoociasteczkach.pl/polityka-cookies/

 

 

2 komentarze to “Tymoteusz Doligalski”

 1. Kuba Koziej 16 lipca 2017 at 23:10 #

  Dzień dobry,

  Nazywam się Kuba Koziej i jestem założycielem InterviewMe i Uptowork (dość popularne serwisy kariery)

  Jeden z moich pracowników wspomniał mi, że jest Pan opiekunem studentów biorących udział w konkursach Google.

  Chciałbym uprzejmie prosić o jedną rzecz. Gdyby ktoś z Pana podopiecznych szukał ciekawej pracy w online marketingu, zachęcam do przekazania informacji o nas.

  Oba serwisy opieramy o marketing w wyszukiwarkach i wierzę, że mamy wiele do zaoferowania młodym osobom chcącym rozwijać swoje umiejętności SEM.

  Oczywiście chętnie udzielę dodatkowych informacji lub odpowiem na pytania.

  Miłego wieczoru,

  Kuba Koziej

 2. domowe sposoby na oczyszczanie organizmu 27 października 2017 at 13:35 #

  Jak naprawić organizm ludzki – odtruwanie organizmu z toksyn
  Trucizny szkodzą naszemu życiu w ciągu całej naszej egzystencji na ziemi.
  Nasz organizm pochłania różne szkodliwe trucizny, które niekiedy składują się w różnych jego miejscach – w rezultacie człowiek staje
  się chodzącą bombą, której zagrażać może bardzo wiele.
  Wystarczy przecież, że trucizn będzie zbyt wiele i nasze ciało po prostu nie da sobie z nimi rady.
  Powinniśmy więc dbać o to, by chronić swoje ciało przed negatywnymi
  substancjami i toksynami, które się w nim odkładają.
  Aby to uczynić, trzeba przeprowadzić co jakiś czas odtruwanie organizmu z toksyn – tylko wtedy będziemy pewni, że
  jesteśmy całkowicie zdrowi i nie będziemy musieli się bać.
  Jeżeli cenimy sobie konkret, dobrze jest korzystać ze sprawdzonych technik, których znaleźć moglibyśmy bardzo wiele w internecie,
  a także w gazetach z informacjami. Poprawienie jakości organizmu człowieka to bardzo subtelna kwestia,
  dlatego warto się do niej przyłożyć, by wykonać ją jak najlepiej i jak najskuteczniej, a także bez zagrożeń.
  Różne metody mogą jawić się jako dość niebezpieczne, więc warto korzystać jedynie z takich,
  które są wydajne i które dają nam relaks psychiczny.
  W tym samym czasie naturalne oczyszczanie organizmu z toksyn powinno przypominać trudniejsze zabiegi czy też procedury –
  wtedy warto zaufać profesjonalistom. W wielu przypadkach odtruwanie ciała z trucizn nie należy
  do najłatwiejszych, ale niewiele osób zdaje sobie z tego w ogóle
  sprawę. Dlatego właśnie warto się tym zainteresować – dla dobra samego siebie.
  Jeśli zależy Ci na Twoim zdrowiu, spróbuj Untoxin już dziś.
  Próbowałem tego typu leczenia przez wiele czasu i nie żałuję, moje życie poprawiło się
  bardzo!


Leave a Reply